Gemeenteraad

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Benchmark financiën Dordrecht

Sinds juni 2014 heeft gemeente Dordrecht haar financiële gegevens beschikbaar gesteld aan Openspending.nl. De VVD had de wethouder hiertoe opgeroepen. Via dit platform kunnen eenvoudig financiële prestaties tussen gemeenten worden vergeleken.

 

(2) Dordtse subsidierelaties inzichtelijk

Wij hebben de wethouder opgeroepen om het Dordtse subsidieregister ook in open data beschikbaar te maken en dit onder de aandacht gebracht bij de online subsidievergelijker: www.subsidietrekker.nl

 

(3) Open Data fietsdiefstal Dordrecht

Goed voorbeeld doet volgen. In dat kader hebben we bij de politie data over fietsdiefstallen opgevraagd en daar een interactieve kaart van gemaakt.

 

(4) Open Data gemeentelijke monumenten Dordrecht

De locatie en beschrijving van alle gemeentelijke monumenten van Dordrecht zijn in april 2015 als open data beschikbaar gekomen (op Wikipedia en bij de Datasets). Dankzij de inzet en doorzettingskracht van Vera de Kok en ambtelijke medewerking bij de gemeente Dordrecht.

 

(5) Open Data auto-inbraken Dordrecht

Na het succes van het in kaart brengen van fietsdiefstallen, hebben we met behulp van politie data de auto-inbraken in Dordrecht in beeld gebracht. Via www.parkeerikveilig.nl kan je zien hoe groot het risico op auto-inbraak is voor jouw parkeerplek.

Gemeenteraad Dordrecht

stemt unaniem in met motie

'Dordrecht Open(t) Data'

DORDRECHT OPEN DATA

Een initiatief van VVD Dordrecht

Verbetering van de transparantie van de gemeente, betere dienstverlening, kostenbesparing en economische ontwikkeling / extra bedrijvigheid. Stuk voor stuk redenen voor de VVD Dordrecht om zich in te zetten voor zo groot mogelijk gebruik van Open Data in Dordrecht.

 

Dit vraagt om een duidelijke visie en focus, brede betrokkenheid van de gemeentelijke organisatie, politiek, bewoners (gebruikers) en bedrijven (ontwikkelaars). Daarom organiseerde VVD Dordrecht in oktober 2014 een expertmeeting over Open Data in Dordrecht.

 

Bij de begrotingsbehandeling op 11 en 12 november 2014 heeft de gemeenteraad unanamiem ingestemd met de motie 'Dordrecht Open(t) Data'. Deze motie zet het eerste kader neer om vaart te kunnen gaan maken met het vrijgeven van veel Dordtse Data en om actief te stimuleren tot de ontwikkeling van nieuwe diensten. Via deze website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

In het verkiezingsprogramma van VVD Dordrecht is het volgende opgenomen over Open Data:

 

"De VVD is voorstander van een open overheid. Transparant, met gebruik van open standaarden en haar data in een open formaat beschikbaar. De VVD wil het publiceren van open data voor de kansrijke economische sectoren in Dordrecht stimuleren. Met deze data kunnen ondernemers nieuwe diensten en producten ontwikkelen."

 

Wat is er al bereikt?